ขั้นตอนที่2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 

Homeschool Grade

 

ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัว13 หลัก

ค่าพัฒนาวิชาการ

อัตราค่าใช้จ่าย 5000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 6000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 7000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 8000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 9000 บาท
อัตราค่าใช้จ่าย 10000 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชา / เทอม

ค่าลงทะเบียน 1 วิชา ( Registration fee ) 3000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 2 วิชา ( Registration fee ) 6000 บาท ( bath )

ค่าลงทะเบียน 4 วิชา ( Registration fee ) 12000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 5 วิชา ( Registration fee ) 15000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 6 วิชา ( Registration fee ) 18000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 7 วิชา ( Registration fee ) 21000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 8 วิชา ( Registration fee ) 24000 บาท ( bath )

ค่าลงทะเบียน 10 วิชา ( Registration fee ) 30000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 11 วิชา ( Registration fee ) 33000 บาท ( bath )
ค่าลงทะเบียน 12 วิชา ( Registration fee ) 36000 บาท ( bath )

ค่ากิจกรรม / เทอม

1 ครั้ง(ครึ่งวัน) / สัปดาห์ 5000 บาท ( bath )
2ครั้ง(ครั้งละครึ่งวัน) / สัปดาห์ 7500 บาท ( bath )

 

After School 3000 บาท/เทอม

Saturday Club 1000 บาท/เดือน

Special program 1500 / 10 ชั่วโมง