ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 

K.1 Plan 2

 

ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัว13 หลัก

ค่าลงทะเบียน ( Registration fee ) 3500 บาท ( bath )

ค่าเล่าเรียน ( Tuition fee )

ราย เทอม ( per semester ) 14500 บาท ( bath )
รายปี ( per year) 43500 บาท ( bath )

ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( Capital fee )

ราย เทอม ( per semester ) 600 บาท ( bath )
ราย ปี ( per year ) 1800 บาท ( bath )

After School 2000 บาท/เทอม

Saturday Club 1000 บาท/เดือน

Special program 3000 / 20 ชั่วโมง